Praca młodych – praca dla młodzieży 14 lat. CV wzór dla gimnazjalisty

Praca bardzo młodych ludzi może wywoływać kontrowersje czy ogólne społeczne oburzenie, choć są również osoby, które dopingują młodym na rynku pracy.

praca dla młodzieży 14 lat

Praca dla młodzieży 14 lat jest nielegalna, a polskie prawo dopuszcza podejmowanie pracy przez osoby w wieku 16-18 lat (tzw. osoby młodociane) tylko w ramach przygotowania zawodowego lub jeśli praca, jaką ma podejmować niepełnoletni zaliczana jest do prac lekkich. Zatem, aby osoba młoda mogła zająć określone stanowisko musi najpierw ukończyć gimnazjum, a potem zdobyć orzeczenie lekarskie o tym, że nie ma żadnych przeciwwskazań do pracy.

CV wzór dla gimnazjalisty. CV bardzo młodej osoby – co wpisać?

CV gimnazjalisty będzie jeszcze musiało trochę poczekać, ale osoba, która kończy 16 lat może już zacząć je przygotowywać. Cv wzór dla gimnazjalisty, który znajduje się w określonej grupie wiekowej powinno zawierać wszystkie podstawowe dane teleadresowe, adres mejlowy, ukończoną szkołę, warto dać na przykład informację o swojej szkolnej aktywności – na przykład pomoc w zorganizowaniu zbiórki, przedstawienia teatralnego etc. Każda taka dodatkowa aktywność będzie mile wdziana.

 

You may also like...

Comments are closed.