Motywowanie pracowników – proces motywacyjny. Rozmowy motywacyjne

Motywacja do pracy to jedna z ważniejszych rzeczy. Jeśli pracownik nie jest odpowiednio zmotywowany do swojej pracy, nie będzie efektywny, nie będzie uzyskiwał dobrych wyników.

proces motywacyjny

Dobrzy pracodawcy powinni wiedzieć, czym jest proces motywacyjny i jak konkretne procesy motywacyjne może zastosować w swojej firmie. Motywacja może być wewnętrzna i zewnętrzna. Motywacja zewnętrzna leży po stronie środowiska pracy. Pracownicy mają różne osobowości, różne umiejętności, różne cechy i to, co będzie motywowało jednego, niekoniecznie będzie motywowało drugiego. Jednych zmotywują podwyżki, innych zmotywuje częstsza możliwość wyjazdu na konferencje. Nie ma jednej określonej drogi, dlatego najpierw należy zbadać, co może sprawić, by pracownik wykonywał swoją pracę lepiej – czynniki płacowe czy pozapłacowe.

Rozmowy motywacyjne

Rozmowy motywacyjne mogą być z udziałem konkretnego pracownika lub całego zespołu. W rozmowach takich należy dotrzeć do źródła problemu, który występuje i sprawia, że załoga pracuje mniej wydajnie. W indywidualnych rozmowach należy przedstawić na początek dobre cechy pracownika.

 

You may also like...

Comments are closed.