Sprzątaczka – zatrudnienie – umowa zlecenie dla sprzątaczki. Jak napisać umowę zlecenie?

Umowa zlecenie dla sprzątaczki musi być sporządzono w dwóch kopiach – dla pracodawcy i dla pracownika. Sprzątaczki zwykle pracują na umowę zlecenie, a nie pełny etat, ponieważ sprzątanie jest czynnością cykliczną.

Jak napisać umowę zlecenie?

To nic trudnego, w Internecie można znaleźć sporo przydatnych wzorów, które mogą nam w wykonaniu tego zadania. Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna. Z definicji, w umowie zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę. Sprzątaczki zwykle zatrudniają się w kilku miejscach, aby zwiększyć liczbę godzin pracy i w każdym z nich posiadają umowę zlecenie. Umowa zlecenie powinna zawierać następujące elementy:
– dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy,
– datę rozpoczęcia i zakończenia umowy,
– podpisy obu stron,
– formę zapłaty, wysokość zapłaty,
– określenie, co jest przedmiotem zlecenia.

List motywacyjny wzór sprzątaczka

List motywacyjny ma pokazać, dlaczego nadajemy się na wybrane stanowisko. W przypadku pracy sprzątaczki ważne są takie cechy jak: dokładność, szybkość, znajomość detergentów i ich zastosowania na konkretne powierzchnie oraz sumienność.

 

You may also like...

Comments are closed.