Predyspozycje zawodowe przykłady, definicja. Jaki zawód powinieneś wybrać?

Predyspozycje zawodowe definicja

Predyspozycje zawodowe to inaczej skłonność do wykonywania konkretnego zawodu. Zdarza się, że aby odpowiednio przydzielić pracowników do ich miejsc pracy, robi się testy predyspozycji zawodowych, aby każdy mógł pracować zgodnie ze swoimi umiejętnościami i cechami osobowości. W każdym zespole powinny znaleźć się osoby o różnych kompetencjach i umiejętnościach, aby wspólnie stworzyły zespół idealny, sprawnie realizujący wiele projektów. Jeśli ktoś wykazuje ponadprzeciętną empatię, może myśleć nad zawodem psychologa. Jeśli ktoś zachowuje zimną krew na widok poszarpanego ciała czy ran i nie sprawia mu problemu szybkie udzielenie pomocy, ma naturalne predyspozycje do bycia ratownikiem medycznym etc.

Predyspozycje zawodowe przykłady

Istnieje kilka testów określających predyspozycje zawodowe. Można na przykład zbadać role, które pracownicy pełnią w zespole. Wtedy mamy takie typy jak: roślina, koordynator, zaradny poszukiwacz, specjalista, animator, obserwator, pracownik zespołowy, realizator, utopijny wizjoner, reformator, analityk, moderator, energiczny człowiek czynu.

 

You may also like...

Comments are closed.